Newyddion Diwydiant

Sut i Nofio mewn Siaced Fywyd

2020-05-26

Mae nofio gyda siaced achub yn ddelfrydol ar gyfer y rhai sy'n dysgu sut i nofio neu unigolion sy'n nofio mewn llynnoedd, cefnforoedd ac afonydd, oherwydd gall nofio yn yr ardaloedd hyn fod yn fwy peryglus na nofio mewn pwll. Gall siaced achub eich amddiffyn rhag tonnau a cherhyntau cyflym yn ogystal â'ch cadw'n ddiogel os byddwch yn mynd yn flinedig. Oherwydd swmp siaced achub, bydd angen i chi sicrhau bod y siaced achub yn ffitio'n iawn cyn ceisio nofio. Wrth nofio gyda siaced achub gallwch ddewis defnyddio'ch breichiau, eich coesau neu'r ddau.

Profwch eich siaced achub am ffit priodol. Ni fydd siaced achub anaddas yn effeithiol i'ch cadw'n ddiogel yn y dŵr. Rhowch eich siaced achub ymlaen. Sicrhewch bob zipper, snaps, teis a strapiau i wneud i'r siaced achub eich ffitio'n glyd. Gosodwch eich hun mewn dŵr hyd at eich gwddf. Codwch eich coesau i fyny a gogwyddwch eich pen yn ôl tuag at y dŵr. Ni ddylai eich ceg fod yn y dŵr a dylech fod yn arnofio heb orfod gwneud ymdrech. Os yw'r siaced achub yn rhedeg arnoch chi, mae angen i chi dynhau'r strapiau a'r snaps.

Ciciwch eich coesau. Estynnwch eich coesau yn llawn wrth eu cadw o dan y dŵr. Ciciwch nhw i fyny ac i lawr. Ciciwch yn araf i symud eich hun drwy'r dŵr ar gyflymder araf a chyson. I symud yn gyflym drwy'r dŵr, cicio ar gyflymder cyflymach. Dylai'r weithred o gicio fod yn ddigon i'ch gyrru trwy'r dŵr heb ddefnyddio'ch breichiau.

Defnyddiwch eich breichiau. Os bydd eich coesau'n blino neu os oes angen hwb ychwanegol arnoch i fynd drwy'r dŵr, dylech ddefnyddio'ch breichiau wrth nofio gyda siaced achub. Estynnwch eich breichiau allan o'ch blaen yn y dŵr. Yn araf, gwyntyllwch eich breichiau allan i'ch ochrau gan wneud symudiad hanner cylch mawr. Ailadrodd.