Newyddion Diwydiant

 • Mae siacedi achub chwyddadwy wedi dod yn fwyfwy poblogaidd oherwydd eu manteision cysur, rhwyddineb defnydd a diogelwch. Maent yn ddewis ardderchog ar gyfer selogion chwaraeon dŵr a gweithgareddau dŵr eraill, oherwydd gallant chwyddo'n gyflym a chadw'r gwisgwr i fynd mewn sefyllfa o argyfwng. Dyma rai manteision siacedi achub chwyddadwy:

  2024-02-01

 • Mae'r rafft Inflatable Life yn eitem ddiogelwch hanfodol y dylai pob morwr ei chael ar ei bwrdd. Mae'r rafft achub hon wedi'i hadeiladu i wrthsefyll yr amodau morol mwyaf eithafol, gan ddarparu ffordd ddibynadwy o ddianc os bydd argyfwng.

  2023-11-21

 • Felly mae hyd oes siaced achub chwyddadwy wedi'i gyfyngu i ddeng mlynedd. Yn gysylltiedig â'r cyfnod hwn o ddeng mlynedd mae gwasanaethu'r ddyfais yn rheolaidd mewn cyfnodau o ddim mwy na dwy flynedd ac fe'i hargymhellir yn gryf ar gyfer pob siaced achub a ddefnyddir mewn cychod hamdden.

  2023-05-12

 • Mae Signal Flare Parasiwt Roced yn signal trallod y gellir ei hongian o dan barasiwt a pharhau i losgi am gyfnod penodol o amser ar ôl iddo gael ei lansio i'r awyr i uchder penodol, ac mae'n allyrru golau coch gyda dwyster goleuol penodol ac yn disgyn ar cyflymder araf.

  2022-06-06

 • Nawr bod yr economi wedi'i datblygu, mae pob math o gludiant ar gael. Fodd bynnag, ar gyfer teithwyr ar longau, yn y bôn nid yw'r rhan fwyaf ohonynt yn ymwybodol o rôl offer achub bywyd ar fwrdd y llong a rhywfaint o wybodaeth am ddiogelwch.

  2022-05-17

 • Siaced Bywyd Gwaith Morol: Wedi'i wneud o ddeunydd gwrth-ddŵr cryfder uchel, yn debyg i egwyddor bwi achub pwmpiadwy neu gylch nofio. Wedi'i rannu'n chwyddadwy awtomatig neu chwythadwy goddefol.

  2022-03-17

 12345...7 
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept