Newyddion Diwydiant

Beth yw'r defnydd o Signal Flare Parasiwt Roced?

2022-06-06
Signal Flare Parasiwt Rocedyn signal trallod y gellir ei hongian o dan barasiwt a pharhau i losgi am gyfnod penodol o amser ar ôl iddo gael ei lansio i'r awyr i uchder penodol, ac yn allyrru golau coch gyda dwyster goleuol penodol ac yn disgyn ar gyflymder araf. Rhaid gosod y signal fflam parasiwt roced morol mewn casin gwrth-ddŵr, a rhaid argraffu cyfarwyddyd neu ddiagram cryno sy'n esbonio'n glir y defnydd o'r signal fflam parasiwt roced ar y casin; ar yr un pryd, bydd set gyflawn o ddyfeisiau tanio.

Mae signal gweledol yn signal a anfonir pan fydd llong mewn trallod ac angen cymorth. Er mwyn i longau ac awyrennau sy'n mynd i achub ddod o hyd i'r llongddrylliad. Mae signalau gweledol yn cynnwys Signal Flare Parasute Rocket, Signal Fflam Llaw, a Signal Mwg arnawf.

Mae'r Signal Flare Parasiwt Roced yn cael ei lansio gan roced i'r awyr ar uchder o ddim llai na 300 m. Ar neu'n agos at frig ei thaflwybr, mae'r roced yn saethu fflam goch lachar gyda pharasiwt. Gall y fflam losgi'n unffurf am ddim llai na 40 s, allyrru dwyster golau o ddim llai na 30 000 cd, ac nid yw ei gyflymder cwympo yn fwy na 5 m / s, ac ni fydd yn llosgi'r parasiwt na'r ategolion wrth losgi. Mae'r math hwn o signal yn gymharol hawdd i'w ganfod gan gychod achub.

We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept