Newyddion Diwydiant

Rôl Solid Lifebuoy

2022-05-17
Nawr bod yr economiyn cael ei ddatblygu, mae pob math o gludiant ar gael. Fodd bynnag, ar gyfer teithwyr ar longau, yn y bôn nid yw'r rhan fwyaf ohonynt yn ymwybodol o rôl offer achub bywyd ar fwrdd y llong a rhywfaint o wybodaeth am ddiogelwch.Felly, beth yw rôl Solid Lifebuoy?

Mae Solid Lifebuoy yn fath mawr o offer achub bywyd, sy'n cael ei ddefnyddio ar gyfer achub bywyd ac sydd â chyfarpar i atal perygl ar wahanol longau neu mewn dyfroedd amrywiol.

Rôl Solid Lifebuoy yw cefnogi'r bobl sy'n boddi ac osgoi suddo i'r gwaelod; ei ddiben yw sicrhau diogelwch y criw a'r teithwyr, fel pan fydd person yn syrthio i'r dŵr neu'r llong mewn trallod ac yn cefnu ar y llong, gall yr holl feddianwyr ar y llong ddefnyddio'r offer achub bywyd hyn i aros am achub . Unwaith y bydd person yn syrthio i'r dŵr, bydd y personél ambiwlans yn taflu'r bwi achub i'r person sy'n boddi, fel y gall y person boddi ddringo a helpu, a bydd personél yr ambiwlans yn adfer y achubiaeth ac yn tynnu'r person boddi i ochr y cwch neu'r lan.

Defnyddio bwi achub

Mae'r taflwr yn dal achubiaeth y bwi achub ag un llaw, ac yn taflu'r bwi achub i gyfeiriad y person sy'n boddi i lawr yr afon gyda'r llaw arall. Clymwch y achubiaeth i'r rheilen a thaflu'r bwi achub gyda'r ddwy law.We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept