Newyddion Diwydiant

Mathau a defnyddiau o siacedi achub

2020-06-23

Rhennir siacedi bywyd yn ddau fath: siacedi achub chwyddadwy a siacedi achub ewyn. Yn gyffredinol, mae'r siacedi achub arbennig ar fwrdd y llong yn chwyddadwy, coch/oren i'r criw a melyn i'r teithwyr. Gall siacedi achub lliw llachar helpu pobl sy'n cael eu dal yn y dŵr i gael eu darganfod a'u hachub, tra ar yr un pryd yn cadw'n gynnes ac yn atal colli gwres o'r corff.