Newyddion Diwydiant

Dysgwch chi sut i ryddhau rafft bywyd taflu i mewn

2021-08-03

Mae'r rafft achub yn gorff rafft arbennig a ddefnyddir i ddianc a goroesiad personél goroesi'r môr. Y rafft achub chwyddadwy yw'r rafft achub a ddefnyddir fwyaf, a'r mwyaf cyffredin yw'r rafft achub taflu ymlaen.

Wrth ddefnyddio rafft bywyd taflu a gollwng, gellir taflu'r rafft a'r tanc storio yn uniongyrchol i'r dŵr gyda'i gilydd. Gall y rafft bywyd gael ei chwyddo a'i ffurfio'n awtomatig i bobl sydd mewn trallod i reidio. Os yw'r llong yn suddo'n rhy gyflym i'w thaflu i'r dŵr, pan fydd y llong yn suddo i ddyfnder penodol, bydd y ddyfais rhyddhau pwysau hydrostatig ar y rafft yn dadfachu'n awtomatig, yn rhyddhau'r rafft bywyd, a bydd y rafft bywyd yn wynebu ac yn ailwefru'n awtomatig. Chwyddo.

Mae'r camau cast fel a ganlyn:

1. Tynnwch agoriad bachyn cadwyn uchaf y ddyfais rhyddhau pwysau hydrostatig ychydig, gwthiwch y ddolen fach allan i wneud i'r bachyn cadwyn ddisgyn, neu gylchdroi'r ddyfais dadfachu â llaw i fyny, a bydd y rafft yn llithro o ffrâm y rafft i'r môr. Neu codwch y rafft â llaw a'i daflu i'r dŵr.

2. Os yw dec storio'r rafft yn llai na 11m uwchben wyneb y dŵr, neu pan fydd y rafft yn cael ei daflu i'r dŵr ac nad yw wedi ehangu, parhewch i dynnu'r cebl cyntaf allan ac agor falf y silindr chwyddadwy i wneud y rafft wedi'i chwyddo a ffurfiwyd i arnofio ar y môr.

3. Ar ôl i'r rafft fynd i mewn i'r dŵr, os caiff ei wrthdroi, dylid ei gywiro. Dylai'r cywirwr wisgo siaced achub, dringo i waelod y rafft, sefyll ar ochr y silindr dur, tynnwch y gwregys de isaf gyda'r ddwy law, sgwatio a phwyso yn ôl, gan roi sylw i'r gwynt a'r iawn.