Newyddion Diwydiant

Defnyddio a chynnal a chadw siacedi achub pysgota

2021-08-20
1. O'r eiliad y byddwch chi'n gadael y tir, rhaid i chi wisgo siaced achub pysgota môr i atal cwympo i'r môr. Mae'r rhan fwyaf o bobl wedi'u parlysu, gan anwybyddu rôl bwysig siacedi bywyd pysgota môr, gan feddwl bod ganddynt lefelau dŵr da ac nad oes angen iddynt wisgo siacedi achub pysgota môr. Yn wir, nid yw'r môr yn dir wedi'r cyfan. Gall tonnau, fortecsau, riffiau, a thywydd gwael sydyn fod yn beryglus ar unrhyw adeg. Nid yn unig y gallwch chi eistedd yn ôl ac ymlacio os ydych chi'n dda mewn dŵr, hyd yn oed os yw'r Môr-filwyr yn gwisgo siacedi achub ac yn glanio ar y traeth, pobl gyffredin, ac ati. Felly, rhaid i chi wisgo siaced achub pysgota môr pan fyddwch chi'n mynd i bysgota ar y môr.
2. Rhaid i'r pysgotwr beidio â bod yn ddarfodus wrth wisgo'r siaced achub, a rhaid i'r ddau wregys diogelwch yn yr hem cefn gael eu cau trwy'r coesau. Er mwyn atal y siaced achub rhag disgyn oddi ar y pen cyfan wrth ddisgyn i'r dŵr. Gwnewch yn siŵr eich bod yn cau gwregys y glun, y zipper neu'r gwregys achub. Os nad yw'r offer yn gyflawn, bydd y siaced achub yn disgyn neu'n tarfu ar gydbwysedd y corff ac yn achosi perygl.
3. Fel rheol, mae chwiban achub bywyd ym mhoced fewnol y siaced achub, a all wneud y person a syrthiodd i'r dŵr yn galw am help pan fo'r amgylchedd cyfagos yn ddrwg ac nid yw'r weledigaeth yn dda iawn.
4. Er mwyn sicrhau ei hirhoedledd, dylid ei frwsio y tu mewn a'r tu allan gyda brwsh ar ôl pob defnydd, ac yna ei rinsio â dŵr glân a'i roi mewn man awyru i sychu. Pan na chaiff ei ddefnyddio, ceisiwch osgoi golau haul uniongyrchol a'i storio mewn man awyru'n dda. Yn ogystal, bydd ei osod yn y car pan fydd yn cael ei wlychu gan ddŵr neu chwys yn lleihau ei berfformiad.
5. Pan gaiff ei ddefnyddio fel clustog, bydd yn lleihau'r hynofedd neu'n achosi anffurfiad a dirywiad. Os gwelwch yn dda yn llwyr osgoi. Bydd golchi'r cotwm arnofiol yn ysgafn yn achosi i'r hynofedd leihau, ceisiwch ei osgoi.

6. Ni ddylai'r bywyd gwasanaeth a argymhellir fod yn fwy na dwy flynedd.