Newyddion Diwydiant

Strwythur a defnydd gwasgedd pwysedd hydrostatig liferaft

2018-09-12
Os na ellir defnyddio'r ddyfais lansio sling, gellir achub y bywyd gan y math o daflu. Mae modd chwyddiant y sbwtwm yn cael ei chwyddo a'i ddefnyddio'n awtomatig.
 
Mae'r rafft bywyd fel arfer yn cael ei storio yn y silindr storio FRP a'i osod ar y trawst arbennig o ochr y llong. Gellir taflu'r rafft yn uniongyrchol i'r dŵr. Gellir chwyddo'r rafft bywyd yn awtomatig a'i ffurfio ar gyfer y bobl sydd mewn trallod. Os bydd y llong yn suddo'n rhy gyflym, bydd yn rhy hwyr. Pan fydd y llong yn cael ei thaflu i'r dŵr, pan fydd y llong yn suddo i ddyfnder penodol, bydd y ddyfais rhyddhau pwysedd hydrostatig ar y trawst yn datgloi, gan ryddhau'r rafft bywyd yn awtomatig, a bydd y rafft bywyd yn arnofio ac yn ffurfio yn awtomatig.
 
Mae dyfais rhyddhau pwysedd hydrostatig rafft oes yn cynnwys tair rhan: bachyn cadwyn, rhaff fregus a rhyddhad. Mae dyfais rhyddhau pwysedd hydrostatig JSQ-III yn cynnwys gorchudd bellows dur di-staen, hambwrdd bellows, gwanwyn, plât braced, mandrel, powlen ddur, bachyn diogelwch a diaffram rwber. Pan fydd y gollyngwr yn suddo gyda'r llong, gwasgedd hydrostatig y dŵr môr Gan weithredu ar un ochr i'r diaffram, mae cefn y diaffram yn siambr aerglos. Mae'r gwasgariad rwber yn destun y pwysau hydrostatig. Mae'r gwanwyn cywasgu yn gyrru'r mandrel i symud i mewn, gan achosi i'r bachyn lithro allan a chylchdroi o ben mandrel, fel bod y gelyn yn ymddieithrio, a bod y rafft bywyd yn cael ei wahanu oddi wrth y cragen a'i chwyddo.
 
Defnyddiwr pwysau gwasgedd hydrostatig rafft bywyd
1. Rhyddhau awtomatig: Bydd y ddyfais rhyddhau pwysedd hydrostatig yn torri'r rhaff gysylltu rhwng 1.5 a 4 m yn awtomatig i ollwng y rafft bywyd. Yna caiff ehangiad chwyddedig y bad achub ei gychwyn wrth i'r cebl cyntaf gael ei dynhau, gyda'r canlyniad bod y cylch gwan yn cael ei dynnu ar wahân, gan adael y bad achub ar wahân i'r cragen.
 
2, rhyddhau â llaw: agorwch y cylch slip i roi'r rafft bywyd i lawr. Bydd tynhau'r cebl cyntaf wedyn yn cychwyn proses ehangu chwyddiant y bad achub, gyda'r canlyniad bod y cebl cyntaf wedi'i dorri i ffwrdd â llaw, gan adael y bad achub wedi'i wahanu'n llwyr oddi wrth y cragen.