Newyddion Diwydiant

Gosod a defnyddio siacedi achub ar ddŵr

2020-06-09
Gall gwisgo siaced achub ddarparu hynofedd sefydlog i'r rhai sy'n syrthio i'r dŵr, a gall wneud ceg a thrwyn y person anymwybodol allan o'r dŵr. Ni ellir gosod siacedi achub ar longau o dan y seddi, dylid eu storio yn unol â'r gofynion canlynol:
(1) Dylid storio siacedi achub llongau cyffredin ar y dec lle maent i'w gweld yn glir - yn hawdd i'w cyrraedd ac yn sych, a'u nodi'n glir yno.
(2) Dylid gosod siacedi achub y criw a'r teithwyr mewn man preswylio neu eu cyrraedd yn hawdd, eu gosod yn gyffredinol ger gwelyau'r criw neu'r teithwyr, ac ni ellir eu cloi yn y closet.
3) Bydd siacedi achub yn cael eu gosod gyda'r platiau enw a neilltuwyd yn y tabl gosod wrth gefn, gan nodi rhif y cwch a lleoliad cydosod dec y cwch a'u dyletswyddau.
(4) Dylid gosod diagram sgematig o sut i ddefnyddio siacedi achub ar y llong mewn lleoliadau priodol.
(5) Os oes siacedi achub ar wahân ar gyfer oedolion a phlant ar y llong teithwyr, dylid ysgrifennu'r geiriau "dim ond ar gyfer plant" yn glir ar ddwy ochr y siaced achub. Dylai'r nifer fod yn 1/10 o nifer y teithwyr (nid y cyfanswm).

(6) Ni chaiff siacedi achub eu storio mewn mannau llaith, seimllyd neu rhy boeth ac ni chânt eu cloi.

(7) Addysgu'r criw a'r teithwyr i beidio â defnyddio siacedi achub fel gobenyddion neu glustogau yn ôl ewyllys, er mwyn osgoi lleihau hynofedd ar ôl pwysau.

(8) Rhaid darparu un chwiban ar gyfer pob siaced achub llong hwylio ryngwladol.