Newyddion Diwydiant

Siaced achub - ydych chi'n ei gwisgo'n iawn?

2020-07-18
01 Dewiswch siaced achub
Dylid dewis siacedi achub yn ôl pwysau ac uchder. Dylai pobl sy'n pwyso 43 kg a 155 cm o daldra ac uwch wisgo siacedi achub oedolion, a dylai'r rhai sy'n pwyso llai na 43 kg ac uchder llai na 155 cm ddewis siacedi achub plant cyfatebol.

02 Nodiadau
1. Dylid argraffu'r siaced achub gydag enw'r llong a phorthladd y gofrestrfa. Storio mewn amgylchedd oer, sych, osgoi amlygiad hir o olau'r haul, a pheidiwch â chyffwrdd â sylweddau cyrydol fel asidau ac alcalïau i osgoi difrod i'r siaced achub;
2. Ni ddylid pwyso'r siaced achub am amser hir, er mwyn peidio â dadffurfio'r ewyn ac effeithio ar y perfformiad;
3. Os yw wyneb y siaced achub yn fudr, gellir ei lanhau â glanedydd niwtral a brwsh meddal, a'i storio ar ôl ei sychu;

4. Dylid gwirio siacedi bywyd yn rheolaidd, yn enwedig y siacedi achub sy'n cael eu storio yn y cabinet, i atal difrod i'w strapiau a'u ategolion oherwydd lleithder.