Newyddion Diwydiant

Sawl syniad dylunio pwysig o ddillad diogelwch

2021-06-24

Dillad diogelwch yw'r dillad amddiffynnol diogelwch y mae pobl yn ymateb i amrywiol ffactorau niweidiol yn yr amgylchedd yn ystod y broses gynhyrchu. Felly, bydd model, arddull a pherfformiad dillad amddiffynnol diogelwch i gyd yn effeithio ar ffactorau pwysig ei berfformiad diogelwch. Felly, mae dyluniad gwyddonol a rhesymol dillad amddiffynnol wedi dod yn rhan bwysig o gynhyrchu diogel.


1. Egwyddorion maint, arddull a dylunio dillad amddiffynnol

Gyda chynnydd a datblygiad cymdeithas, mae safonau byw pobl yn parhau i wella, ac mae eu dillad hefyd yn dangos golygfa liwgar. Mae pobl nid yn unig yn ystyried ymarferoldeb, ond hefyd yn talu mwy o sylw i adlewyrchu nodweddion personoliaeth a blas esthetig. Mae'n anochel y bydd amseroedd newid arferion dillad yn dod ag effaith benodol ar ddylunio a chynhyrchu dillad diogelwch. Mae rhai dylunwyr a gwisgwyr yn dilyn arddull hardd yn unochrog tra'n anwybyddu'r gofynion diogelwch, sy'n ffenomen sy'n haeddu sylw. Mae gan y dillad diogelwch a wneir o dan y math hwn o ideoleg arweiniol yn wrthrychol berygl damwain bosibl mawr i'r defnyddiwr.

Felly, ai nid oes angen i ddyluniad dillad diogelwch amddiffynnol roi sylw i harddwch? wrth gwrs ddim. Y syniad dylunio cywir ddylai fod cyfuno harddwch ac uniondeb dillad diogelwch amddiffynnol yn wyddonol gyda'r hyblygrwydd a'r diogelwch yn y broses waith. Ar sail diogelwch, cynyddwch harddwch dillad diogelwch amddiffynnol.
2. Effaith cysur dillad amddiffynnol

Y gwahaniaeth rhwng dillad diogelwch amddiffynnol arbennig a dillad gwaith cyffredinol yw, ar ôl iddynt gael eu gwisgo a mynd i mewn i'r amgylchedd gwaith, ni ellir eu tynnu i ffwrdd yn ôl ewyllys. Yn ogystal, mae strwythur dillad diogelwch amddiffynnol arbennig yn gymharol dynn, sy'n lleihau cysur y gwisgwr yn ystod y gwaith. Ar gyfer y gwisgwr, gall gweithio o dan amodau cyfforddus ymestyn oriau gwaith, gwella effeithlonrwydd gwaith, a lleihau gwallau gwaith. Fel y dywedodd Dr Goldman, Llywydd American Comfort Technologies:âOs ydych ond yn canolbwyntio ar amddiffyn ei hun ac yn anwybyddu cysur ffisiolegol a dygnwch ffisiolegol y corff dynol, yna mae amddiffyniad yn hyrwyddo ystyr.â Felly, ar sail amddiffyniad effeithiol, ceisiwch Cynyddu cysur gwisgo dillad diogelwch amddiffynnol fydd ein nod cyson.
3.Y dyluniad lliw diogelwch o ddillad amddiffynnol

Mae lliw y dillad gwaith delfrydol yn bwysig iawn, nad yw wedi cael llawer o sylw o'r blaen. Am gyfnod hir, mae lliw dillad gwaith wedi'i ddominyddu gan wyn, glas a du, sy'n ffenomen yn ôl. Gall lliw rhesymol a dyluniad arddull dillad gwaith roi teimlad o gytgord a harddwch i bobl. Nid yn unig y mae'r gwisgwr yn fodlon ei dderbyn, ond hefyd yn gwneud i'r gweithle cyfan edrych yn daclus ac unedig, sy'n ffafriol i gydlynu gwaith rhwng y staff ac yn gwneud y gwaith a'r gweithrediad yn gyfoethog. Gall yr ymdeimlad o rythm fywiogi'r gweithredwr, lleihau blinder, lleihau nifer y damweiniau sy'n gysylltiedig â gwaith, sicrhau cynhyrchu diogel, a gwella effeithlonrwydd llafur.