Newyddion Diwydiant

Beth yw'r mathau o amddiffyniad croen

2021-06-24

Pan fydd gwisgo menig yn atal gweithrediad, neu mae rhannau eraill o'r wyneb yn agored i sylweddau cemegol a rhai ffactorau corfforol, megis paent, toddyddion organig, meddygaeth gryno, pelydrau uwchfioled, ac ati, defnyddir hufenau gofal croen yn aml i amddiffyn y croen ac atal llygredd. Dylai glanhawr gael ei sychlanhau i gael gwared ar lwch a llygredd gwenwynig ar groen a dillad gwaith. Dylid cymhwyso hufenau gofal croen cyn gwaith, a defnyddir glanedyddion yn gyffredinol ar ôl gwaith.


1. hufen croen

Mae rhai gwenwynau cemegol nid yn unig yn aml yn achosi clefydau croen galwedigaethol, ond gallant hefyd fynd i mewn i'r corff dynol trwy'r croen. Ni ddylai'r hufen gofal croen niweidio'r croen nac achosi alergeddau croen; gall atal sylweddau niweidiol rhag niweidio'r croen; gall aros ar y croen a bod yn hawdd ei lanhau; mae'n gyfforddus ac yn ddarbodus.Mae yna lawer o fathau o hufenau gofal croen yn ôl diogelu sylweddau niweidiol, megis llidwyr sy'n toddi mewn dŵr, llidwyr sy'n hydoddi mewn braster, llidwyr sy'n hydoddi mewn olew, sy'n gwrthsefyll asffalt, toddyddion organig, paent, a glud . Oes, mae gwrth-graffit, resin epocsi, ac ati, y mae'n rhaid eu dewis yn symptomatig.

2. glanedydd

Er mwyn glanhau'r sylweddau niweidiol fel llwch a gwenwyn ar y croen neu ddillad gwaith, dylai'r asiant glanhau fod yn hawdd hydawdd mewn dŵr a gall olchi'r llygredd i ffwrdd heb niweidio'r croen a ffabrigau ffibr. Yn ogystal â'r fformiwla gyffredinol, dylai'r asiant glanhau hefyd gael fformiwla ar gyfer diseimio, ac eithrio ar gyfer sylweddau organig megis bensen, a sylweddau ymbelydrol.Yr uchod yw rhywfaint o wybodaeth yr wyf am ei rannu gyda fy ffrindiau, rwy'n gobeithio y bydd yn ddefnyddiol i chi!