Newyddion Diwydiant

Beth yw egwyddor siaced achub hunan-chwyddo

2021-09-17
Mae siacedi bywyd chwyddadwy awtomatig yn cynnwys bagiau aer, silindrau nwy pwysedd uchel bach a falfiau chwyddiant awtomatig, ac ati, yn bennaf, sy'n addas i'w defnyddio mewn gweithgareddau gwaith morol a glan dŵr. Fel arfer (heb ei chwyddo), mae'r siaced achub chwyddadwy gyfan yn cael ei gwisgo ar gorff person fel gwasgod. Mae'r cynnyrch yn ysgafn ac yn gryno, ac nid yw'n rhwystro gwaith pobl wrth ei wisgo, ac mae'n goresgyn nodweddion annymunol siacedi bywyd ewyn traddodiadol megis swmpusrwydd a gwres sultry.

Ar ôl ei ollwng i'r dŵr, caiff y bag aer ei chwyddo'n awtomatig a'i chwyddo i mewn i siaced achub neu fad achub gyda hynofedd o fwy na 15 cilogram o fewn 5 eiliad, fel bod pen ac ysgwyddau person yn gallu wynebu a darparu amddiffyniad diogelwch. Pan fydd pen y gwisgwr yn disgyn i'r dŵr neu mewn coma oherwydd anaf, gall addasu'r ystum mynd i mewn i'r dŵr yn awtomatig fel bod y pen bob amser wyneb i waered, a all ddarparu'r diogelwch a'r achub gorau.