Newyddion Diwydiant

Rhagofalon ar gyfer siacedi achub

2021-09-17
1. Dylai'r fest bywyd geisio dewis lliwiau mwy disglair fel coch a melyn, oherwydd unwaith y bydd y gwisgwr yn disgyn i'r dŵr yn ddamweiniol, gall fod yn haws i achubwyr ddod o hyd iddo.
2. Dylai fod chwiban achub bywyd ar y fest achub, fel y gall y rhai sy'n syrthio i'r dŵr chwibanu am gymorth.
3. Er mwyn dod o hyd i'r person a syrthiodd i'r dŵr yn y môr yn hawdd, mae lliw ffabrig y siaced achub yn gyffredinol yn fwy disglair, ac mae adlewyrchwyr ar ysgwyddau'r siaced achub. Rhowch sylw iddo wrth brynu.

4. Clymwch y strapiau fel na fyddant yn llacio oherwydd trawiad neu arnofio am amser hir wrth blymio.