Newyddion Diwydiant

Beth yw'r ffordd gywir o ddefnyddio siaced achub?

2021-10-07
Sut i wisgo siacedi achub cyffredin:
1. Rhowch y siaced achub ar y gwddf a rhowch y bag hynofedd hirsgwar o'ch blaen; cau gwregys y neckline.
2. Pasiwch y strapiau chwith a dde trwy'r dolenni bwcl ar yr ochr chwith a dde yn y drefn honno, ac yna eu croesi i'r cefn;
3. Pasiwch y strap trwy'r ddolen bwcl ar y frest a chlymwch y cwlwm.
Sylwch:
1. Gwiriwch a yw'r siaced achub wedi'i difrodi ai peidio cyn ei gwisgo. Dylai siaced achub chwyddadwy wirio'r ddyfais a'r silindr nwy.
2. Mae rhai siacedi achub yn meddu ar ffilm adlewyrchol ar un ochr yn unig. Os gwisgo'r ffilm adlewyrchol y tu mewn, ni fydd yn gweithio.

3. Dylid clymu'r strapiau er mwyn peidio â llacio oherwydd siociau yn ystod deifio neu arnofio am amser hir.