Newyddion Diwydiant

Beth yw swyddogaeth siaced achub

2021-10-07
Mae siaced achub, a elwir hefyd yn fest bywyd, yn ddillad achub bywyd, sy'n debyg i fest, wedi'i wneud o ffabrig neilon neu neoprene (NEOPRENE), hynofedd neu ddeunyddiau chwyddadwy, deunyddiau adlewyrchol, ac ati Bywyd y gwasanaeth cyffredinol yw 5-7 mlynedd , ac mae'n un o'r offer achub bywyd ar longau ac awyrennau. Yn gyffredinol mae'n fath o fest, wedi'i wneud o blastig ewyn neu gorc. Mae ganddo ddigon o hynofedd i'w wisgo ar y corff, fel y gall pen y sawl sy'n syrthio i'r dŵr fod yn agored i wyneb y dŵr.
1. Cynyddu'r siawns o gael eich achub
Yn gyffredinol, mae siacedi achub yn lliwgar ac mae ganddynt stribedi adlewyrchol i'w canfod yn hawdd. Ar yr un pryd, mae gan lawer o siacedi achub chwiban goroesi hefyd, a all helpu pobl i anfon signalau trallod wrth arbed ynni.
2. Cynyddu'r siawns o oroesi
Gall siacedi achub helpu pobl i arnofio ar y dŵr, gan leihau'r tebygolrwydd o foddi yn fawr. Ar yr un pryd, mae llawer o siacedi achub hefyd yn cynnwys pecynnau cymorth cyntaf, a all helpu pobl i oroesi'r amgylchedd byw llym.
3. Helpwch bobl i arnofio ar y dŵr
Gall gwisgo siaced achub gadw pobl nad ydynt yn gallu nofio yn gallu cadw eu pennau allan o'r dŵr, a thrwy hynny leihau'r tebygolrwydd o foddi. I bobl sy'n gallu nofio, gall hynofedd siaced achub arbed mwy o egni iddynt.
4. Cadwch yn oer ac yn gynnes

Mae siacedi achub yn cael eu gwneud yn bennaf o blastig ewyn, a all gadw'n gynnes mewn dŵr oer yn effeithiol a lleihau colli gwres y corff.