Newyddion Diwydiant

Beth yw signal mwg

2021-11-22
Mae'r adran forwrol yn trefnu adrannau busnes perthnasol bob blwyddyn i archwilio fflachiadau signal mwg y llong. Yn ogystal, rhaid i longau mordwyo mordwyo cyffredinol fod â 6 ffyn pyrotechnegol llaw, 4 fflach mwg oren, a 12 fflachiad parasiwt. Felly, beth yw signal mwg?
Mae'r signal mwg yn cyfeirio at y tân gwyllt signal sy'n gallu arnofio ar wyneb y dŵr ac allyrru mwg oren-melyn i'w ddefnyddio yn ystod y dydd gan longau, cychod a badau achub.
Gadewch i ni ddeall sut i ddefnyddio'r signal mwg isod.
Defnyddir y signal mwg oren-melyn yn bennaf ar gyfer darganfod gweledol yn ystod y dydd. Pan fydd y signal mwg yn cael ei actifadu, mae'r mwg cryf yn gyfleus i basio awyrennau neu longau sy'n mynd heibio yn agos i ddod o hyd i bobl mewn trallod ar y môr. Mae'r signalau wedi'u marcio â chyfarwyddiadau defnyddio a darluniau cryno, a dylid eu gweithredu yn unol â'r gofynion penodedig wrth eu defnyddio.
Mae dwy ochr pont y llong yn cynnwys coiliau achub bywyd gyda signalau mwg a goleuadau. Pan fydd y llong yn disgyn yn sydyn i'r dŵr yn ystod y daith, dylai ceidwad y bont ollwng y coiliau achub bywyd ar unwaith gyda mwg a goleuadau ar ochr y person sy'n cwympo i'r dŵr. Mae defnyddio ei fwg a'i oleuadau yn gyfleus i wylwyr llongau ddod o hyd i dargedau a chwilio ac achub pobl dros y môr.
Yn olaf, nodyn atgoffa cyfeillgar bod y gofynion perfformiad ar gyfer bomiau signal mwg fel a ganlyn:
(1) Chwistrellwch fwg lliw llachar a hawdd ei weld (fel arfer oren-melyn) yn gyfartal, nid yw'r hyd yn llai na 3 munud.
(2) Ni fydd yn cael ei foddi mewn tonnau môr. Ar ôl cael ei drochi mewn dŵr dwfn 100mm am 10s, gall ddal i allyrru mwg.

Mae'r uchod i chi gael trefn ar y wybodaeth berthnasol o beth yw signal mwg, rwy'n gobeithio eich helpu i ddeall diogelwch teithiau cwch ar y signal mwg.